VIETNAM MEDIPHARM 2023 - Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam

Từ ngày 10 – 13/ 5/ 2023 (thứ Tư đến thứ Bảy) tại Cung Văn hóa Hữu Nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Thời gian:   Từ ngày 10 – 13/ 5/ 2023 (thứ Tư đến thứ Bảy)

Địa điểm:    Cung Văn hóa Hữu Nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội