HỘI NGHỊ TAI MŨI HỌNG NHI CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ 8

Ngày 05-06 tháng 8 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị 272 (272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM)

HỘI NGHỊ TAI MŨI HỌNG NHI CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ 8 (APOG 8Th )

CHỦ ĐỀ: KHUYNH HƯỚNG MỚI TRONG CHUYÊN NGÀNH TAI MŨI HỌNG NHI

Hội nghị Tai Mũi Họng Nhi Châu Á-Thái Bình Dương lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam sẽ là cơ hội tốt nhất để các bác sĩ Tai Mũi Họng, Nhi khoa, Đa khoa cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên môn về lĩnh vực Tai mũi họng nói chung và Tai mũi họng trẻ em nói riêng.

Đơn vị tổ chức: Liên chi hội Tai Mũi Họng Nhi TP. HCM, Liên chi hội Tai Mũi Họng TP.HCM phối hợp cùng BV Tai Mũi Họng TP.HCM và BV Nhi Đồng 1 TP. HCM.

Thời gian: 05-06/08/2022 

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272 (272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM)