Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 22 – Agroviet 2022 (The 22nd International Agriculture Trade Fair – Agroviet 2022)

Ngày 15 – 18 tháng 9 năm 2022 tại Khu hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại (số 489 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

Thời gian: Ngày 15 – 18 tháng 9 năm 2022

Địa điểm: Khu hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại (số 489 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)